Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

Μια κουβέντα:

Εξήγηση.
Όποιος θέλει να φάει ξύλο υπέρ πίστεως τζαι επανέωσης αυτό το καλοκαίρι στην παραλία, τις φανελλούες έσιει τες δαμέ. [Έσιει τζαι ψευδοφεντζάνια!]